چوب کارگردان فیلم پوران درخشنده کارگردان

چوب: کارگردان فیلم پوران درخشنده کارگردان کودکان سینمای محدودیت فرهنگ فرزند

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی اتحادیه عرب ظرفیت‌های خود را صرف اتهامات و تلاش های باطل می‌کند / قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به بیانیه نهایی اجلاس سران اتحادیه عرب، ضمن تأکید مجدد برسیاست اصولی و دایمی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مبن

اتحادیه عرب ظرفیت‌های خود را صرف اتهامات و تلاش های باطل می‌کند / قاسمی

قاسمی: اتحادیه عرب ظرفیت های خود را صرف اتهامات و تلاش های باطل می کند

عبارات مهم : اجلاس

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به بیانیه نهایی اجلاس سران اتحادیه عرب، ضمن تأکید مجدد برسیاست اصولی و دایمی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، اتهامات وارده به کشور عزیزمان ایران در بعضی از بندهای این بیانیه را کاملا مردود دانست.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی با ابراز تأسف عمیق از بعضی مفاد بیانیه نهایی اجلاس سران اتحادیه عرب که در ظهران عربستان تشکیل شد، اظهار داشت: این بیانیه نیز مانند دیگر بیانیه های پیشین با تکرار ادعاها و دروغ های واهی و بی ثمر علیه جمهوری اسلامی ایران، در آشنایی دقیق علل بحران های منطقه بار دیگر با نادیده انگاشتن حقایق، بی راهه را بر راه ترجیح داده است.

اتحادیه عرب ظرفیت‌های خود را صرف اتهامات و تلاش های باطل می‌کند / قاسمی

قاسمی تصریح کرد: امیدواری بسیاری وجود داشت که این اجلاس به دور از اتخاذ استاندارهای چندگانه همیشگی و تکراری، در آشنایی عوامل مؤثر و مهم جهت ایجاد ثبات و بازگشت آرامش به منطقه، گامی مثبت در جهت همگرایی منطقه ای بردارد ولی سایه سنگین سیاست های مخرّب سعودی بر بندهایی از بیانیه نهایی اجلاس کاملا مشهود هست.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ایرانی خواندن جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، تلاش بعضی همسایگان جنوبی جهت جعل نام این جزایر و تکرار ادعاهای نادرست ، غلط و اساسا بیجای آنان را «آب در هاون کوبیدن» توصیف کرد و آن را منسوخ، بی اثر و دخالت در امور داخلی کشور عزیزمان ایران دانست و شدیدا محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به بیانیه نهایی اجلاس سران اتحادیه عرب، ضمن تأکید مجدد برسیاست اصولی و دایمی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مبن

قاسمی تأکید کرد: مایه تأسف فراوان است که بعضی کشور های عضو این اتحادیه عربی با چشم فرو بستن روی واقعیت های تاریخی و جغرافیایی، حق حاکمیت همسایگان را نادیده گرفته و از سیاستی خردورزانه و مبتنی بر حسن همجواری پیروی نمی کنند و با وارونه جلوه دادن واقعیت های مسلم تاریخی، ظرفیت و توان بالقوه کشورهای عربی و اسلامی جهت بُرون رفت منطقه از بحران ها را همچنان صرف اتهامات و تلاش های فرسایشی و باطل می کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در آخر افزود: سیاست اصولی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همواره بر حفظ همگرایی هر چه زیاد و احترام متقابل به حق حاکمیت کشورها به خاص همسایگان و رعایت حسن همجواری استوار بوده و انتظار دارد کشورهای منطقه ضمن حفظ احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر بر طبل اتهامات و ادعاهای واهی نکوبند و واقع بینی، تعامل، تامل، منطق، گفتگو و حسن نیت و آینده نگری را جهت کاستن از تنش ها و نگرانی های بی حاصل و اتخاذ تدابیر مورد نیاز جهت کارها اعتمادساز و ثبات بخش سرلوحه سیاست های خود قرار دهند.

واژه های کلیدی: اجلاس | ایران | سیاست | اسلامی | بیانیه | ایرانی | اتحادیه عرب | سران اتحادیه عرب

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz