چوب کارگردان فیلم پوران درخشنده کارگردان

چوب: کارگردان فیلم پوران درخشنده کارگردان کودکان سینمای محدودیت فرهنگ فرزند

گت بلاگز اخبار حوادث جوانی که یک دختر را در خیابان ربود و در ماشین به او تجاوز کرد،به10سال حبس و99ضربه شلاق محکوم شد

آخرهای سال گذشته دختر جوانی سراسیمه خودش را به کلانتری نواب رسانده بود، گفت: «ساعتی قبل پسر جوانی که خود را مأمور معرفی می کرد با ماشین مقابلم ایستاد و بعد ازچ

جوانی که یک دختر را در خیابان ربود و در ماشین به او تجاوز کرد،به10سال حبس و99ضربه شلاق محکوم شد

عبارات مهم : ایران

آخرهای سال گذشته دختر جوانی سراسیمه خودش را به کلانتری نواب رسانده بود، گفت: «ساعتی قبل پسر جوانی که خود را مأمور معرفی می کرد با ماشین مقابلم ایستاد و بعد ازچند دقیقه سؤال و جواب مرا به خاطر پوشش ام سوار خودرویش کرد تا به قول خودش تحویل پایگاه گشت ارشاد بدهد.

من هم با دیدن دستبندی که روی داشبورد بود فکر کردم او مأمور پلیس هست. ولی کمی بعد از اینکه سوار شدم او مرا به محلی خلوت کشاند و بعد هم وحشیانه و بدون توجه به التماس هایم به من تعرض کرد تا اینکه درفرصتی مناسب از ماشین پیاده شدم و پا به فرار گذاشتم.»

جوانی که یک دختر را در خیابان ربود و در ماشین به او تجاوز کرد،به10سال حبس و99ضربه شلاق محکوم شد

ازآنجا که دخترجوان شماره پلاک ماشین را به مأموران داده بود، چند روز بعد پسر تبهکار با تجسس های گسترده پلیسی شناسایی و دستگیر شد.او صبح دیروز به اتهام آدم ربایی و تعرض به دختر بیست ساله در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی بابایی و با حضور قاضی تولیت -مستشاردادگاه -پای میز محاکمه ایستاد.

در شروع جلسه دختر جوان به طرح شکایت پرداخت و سپس متهم به جرمش اعتراف کرد.

آخرهای سال گذشته دختر جوانی سراسیمه خودش را به کلانتری نواب رسانده بود، گفت: «ساعتی قبل پسر جوانی که خود را مأمور معرفی می کرد با ماشین مقابلم ایستاد و بعد ازچ

قضات نیز بعد از شور او را به اتهام آدم ربایی به 10 سال حبس و به اتهام تعرض به 99ضربه شلاق محکوم کردند. ولی چون مرد جوان هیچ ادعایی راجع به مأمور بودنش به دختر جوان ابراز نکرده بود و دختر جوان خود تصور کرده بود که او مأمور است مرد جوان از اتهام جعل عنوان تبرئه شد.

اخبار حوادث – کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | در ماشین | آدم ربایی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz