چوب کارگردان فیلم پوران درخشنده کارگردان

چوب: کارگردان فیلم پوران درخشنده کارگردان کودکان سینمای محدودیت فرهنگ فرزند

گت بلاگز اخبار اجتماعی خزانه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خالی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش با تأکید بر بازبینی در بودجه سال 96 شهرداری تهران، گفت: در حال حاضر مهمترین دغدغه نجفی شهردار پایتخت کشور

خزانه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خالی است

خزانه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خالی است

عبارات مهم : ایران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش با تأکید بر بازبینی در بودجه سال 96 شهرداری تهران، گفت: در حال حاضر مهمترین دغدغه نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مسئله مالی شهرداری و خزانه خالی است.

مجید فراهانی با اشاره به شرح بازبینی در بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در امسال با بیان اینکه جهت کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، بررسی تطبیقی درآمدها و هزینه های شهری در انتهای هر ماه بسیار مهم هست، گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نظارت کاملی بر روی بودجه 18 هزار میلیاردی شهرداری در سال 96 دارند و در انتهای هر ماه اوضاع هزینه و درآمدهای شهرداری را رصد می کنند.

خزانه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خالی است

وی با بیان اینکه بررسی های انجام شده است نشان داد تا انتهای شهریور ماه امسال هزینه های شهرداری 1350 میلیارد تومان بیش از درآمدهای آن بوده هست، ادامه داد: به گونه ای که از مجموع درآمدهای شش دوازدهم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران 72 درصد درآمدهای آینده نگری شده است تحقق یافته و عملا در این حوزه نزدیک به 30 درصد درآمدها محقق نشده و در برابر هزینه ها به نسبت بودجه شش دوازدهم 17 درصد زیاد کردن داشته است و در واقع به جای اینکه به تناسب بودجه شش دوازدهم، هزینه های برنامه ریزی شده است صرف شود شاهد هستیم که117 درصد این مبلغ هزینه شده است و این نشان می دهد در شرایطی که مدیریت شهری از نظر منابع مالی و بدهی ها در شدیدترین اوضاع نامناسب قرار دارد. دخل و خرج شهرداری با هم نمی خواند.

فراهانی تأکید کرد: در این شرایط مهمترین کار پیش روی ما کم کردن هزینه ها و زیاد کردن درآمدها در شش ماهه دوم امسال است تا بتوانیم توازن را برقرار کنیم لذا بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه 96 در شش ماهه دوم در دستور کار کمیسیون بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش با تأکید بر بازبینی در بودجه سال 96 شهرداری تهران، گفت: در حال حاضر مهمترین دغدغه نجفی شهردار پایتخت کشور

وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داده است که بخشی از هزینه ها در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در محل هایی صرف شده است که اساسا جزء مأموریت های شهرداری نیست و با جنس کار شهرداری سازگار نیست، گفت: مورد نیاز است با توجه به شرایط واقعی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بودجه جدیدی را تدوین کنیم؛ آیا که شهرداری در حال حاضر با سخت ترین اوضاع از حیث درآمدها و هزینه های شهر مواجه است.

فراهانی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 70 درصد بودجه شهرداری از محل درآمدهای شهرسازی مشمول بر فروش تراکم، صدور پروانه ساختمانی و …تأمین شده است است تصریح کرد: این نوع تامین بودجه اوضاع نابهنجاری را بوجود آورده است و به همین علت باید با جدیت به دنبال برنامه ریزی ایجاد منابع درآمدهای پایدار شهری باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین دغدغه نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مسئله مالی شهرداری و خزانه خالی هست، گفت: در حال حاضر متاسفانه چالش ذهنی مدیران شهرداری تامین هزینه های اجتناب ناپذیر شهری همچون پرداخت حقوق یا تأمین مالی هزینه جمع آوری پسماند و نگهداشت فضای سبز و غیره است که با این نوع کسب درآمد، نیل به اهداف ترسیم شده است جهت توسعه شهر با چالش جدی روبروست.

خزانه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خالی است

ایسنا

واژه های کلیدی: ایران | بودجه 96 | برنامه | شهرداری | برنامه ریزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz